privaatsuspoliitika

1. saidi sisu kasutamine

HK InFortune Electronics Co., Ltd

veebisait jätab endale õiguse tõlgendada selle saidi sisu ja selle saidi sisu ainult teie isiklikuks kasutamiseks.autoriõiguse ja muude omandiõiguse teatistes sisalduvat sisu tuleks austada ja koopia tuleb säilitada.kui saidi sisu ilma õige avalduseta ei tähenda, et saidil pole õigusi ega seda, et sait ei nõua õigusi, ning peaksite austama hea usu põhimõtet ja sisu legitiimse kasutamise õigustatud huve. te ei tohi mingil viisil muuta, kopeerida, avalikult kuvada, avaldada või levitada selliseid materjale või muul viisil kasutada neid mis tahes avalikel või ärilistel eesmärkidel.keelata neid materjale mis tahes muu veebisaidi või muu trükimeedia või võrgu arvutikeskkonnas.saidil olevat sisu ja muuta selle vormi õiguskaitse autoriõiguse seadusega, võib igasugune volitamata kasutamine kujutada endast autoriõigust, kaubamärki ja muid seaduslikke õigusi. Kui te ei nõustu nende tingimustega või rikute neid, antakse teie saidi kasutamise luba b e lõpetatakse automaatselt ja peate viivitamatult hävitama kõik allalaaditud või prinditud materjalid.

 

2.teabe levitamise veebisait

sisu kättesaadavus sellel saidil ilma igasuguse garantiita,ei garanteeri absoluutset täpsust ja täielikkust.saidil olevad tooted, tehnoloogiad, programmid, hind ja jaotus võivad muutuda ilma ette teatamata.saidi sisu võib olla aegunud, HK InFortune Electronics Co., Ltd ei võta kohustust neid värskendada. Powered teabe väljastamine võib olla teie kohalikus ikka ei saa toodet, protsessi või teenust, võite taotleda HK InFortune Electronics Co., Ltd ärikontaktide ja turustaja poole.

 

3.kasutaja esildised

lisaks privaatsussätetele, välja arvatud need, mida te saadate või postitate saidile mis tahes materjali, või kontaktteavet (edaspidi ühiselt teabena nimetatud) peetakse mittekonfidentsiaalseks ja mitteomandiõiguseks. selle saidi kasutamine ei rikkuma seadusi, eeskirju ja avalikku moraali, mitte posti teel ega posti teel ega saatma ebaseaduslikku, ähvardavat, laimavat, laimavat, nilbet, pornograafilist või muud ebaseaduslikku materjali.Kui inimestel on teabesisu ja mõju, on tõendeid selle saidi hoiatuse või vastuväidete kohta kustutage julgelt sõnum või piiramatu teabe peatamine veebibrauseris ilma eelneva nõusolekuta, teatise postitamise kohustus puudub, olukord on tõsine, selle saidi saab kasutajalt eemaldada.

 

4.kasutajad vahetavad sisu

HK InFortune Electronics Co., Ltd on võimeline jälgima või üle vaatama, et kasutaja saaks sõnumeid saata või postitada või ainult üksteisega teavet suhelda mis tahes vastutusvaldkonnas, sealhulgas, kuid mitte ainult, jututubades, HK InFortune Electronics Co., Ltd foorumites või muudes kasutajate foorumites ja mis tahes sisuvahetuses.HK InFortune Electronics Co., Ltd , ei võta sellise vahetuse sisu eest mingit vastutust, olenemata sellest, kas see põhjustab laimamist, privaatsust, nilbust või muid probleeme.HK InFortune Electronics Co., Ltd säilitatakse pärast leidmist kustutamist käsitletakse kuritahtliku, laimava, nilbe või muul viisil taunitava sisuõigusena teabele.

 

5.sait kasutamiseks tarkvara allalaadimiseks

kui laadite tarkvara alla tarkvara kasutamisest tarkvara, et järgida tarkvara litsentsilepingut, et viia kõik tarkvara litsentsitingimused.kui te loete tarkvara litsentsilepingut ja nõustute sellega enne sätteid, ei pruugi tarkvara alla laadida ega installida.

 

6. lingid kolmandate osapoolte veebisaitidele

saidi lingid kolmandate osapoolte veebisaitidele ainult teie mugavuse huvides.kui kasutate neid linke, lahkute saidilt.HK InFortune Electronics Co., Ltd ei ole ühtegi kolmanda osapoole saiti üle vaadanud, need saidid ja nende sisu ei kontrolli, ilma vastutuseta.kui otsustate juurdepääsuks mis tahes linkidele kolmandate osapoolte saitidele, nende võimalikele tagajärgedele ja teie enda kanda jäävatele riskidele.

 

7.vastutuse piirang

HK InFortune Electronics Co., Ltd ja selle tarnijad või nimetatud kolmas isik ei vastuta kahjude eest (sealhulgas, kuid mitte ainult, saamata jäänud kasumi, kaotatud andmete või kahjustusest põhjustatud ärikatkestuste eest), olenemata sellest, kas selline kahju on tingitud veebisaidi kasutamisest või ei saa seda veebisaiti kasutada, ja saidi lingid mis tahes veebisaidile või mis tahes sellistel saitidel sisalduv teave põhjustasid ja olenemata sellest, kas neil on see leping, delikti või mõni muu õiguslik alus eelnevalt ja see on olnud selline kahju võib tekkida nõu.kui kasutate seda saiti seadmete hoolduseks, remondiks või parandamiseks vajalikku teavet või andmeid, peaksite teadma, et kõik sellest tulenevad kulud peavad kandma nende enda kanda.

HK InFortune Electronics Co., Ltd, ei kanna vastutust järgmiste olukordade korral:

teabe edastamine võrguteenuse pakkuja (HK InFortune Electronics Co., Ltd ja tema volitatud isiku) poolt, välja arvatud algatatud;teabe edastamine, marsruutimine, ühenduvus ja salvestamine toimub vajaliku automaatse tehnilise protsessiga, infovõrguteenuse pakkuja valikul;lisaks muule automaatse reageerimise nõuete kohaselt ei vali võrguteenuse pakkuja neid teabe pakkujaid ja vastuvõtjaid; võrguteenuse pakkujate süsteem või võrguvahendaja või teabe ajutine säilitamine vormi koopia tavaolukorras ei saanud reserveeritud teavet keegi muu kui kavandatud saaja. mitte kauem kui kavandatud adressaadil, et võimaldada juurdepääsu teabe edastamisele, marsruutimisele või ühenduse loomisel mõistliku aja jooksul;süsteemi või võrgu kaudu teabesisu edastamine puutumata.

 

8.üldised põhimõtted

HK InFortune Electronics Co., Ltd võib neid tingimusi igal ajal muuta. peaksite külastama seda lehte, et mõista kehtivaid tingimusi, sest need tingimused on teiega tihedalt seotud. Nende tingimuste teatud sätted võivad mõnel lehel olla sõnaselgelt määratud juriidiliste märkustega või asendatud tingimustega.

Üles